სუს: იპოთეკარის დაკმაყოფილება დატვირთული ნივთის მის საკუთრებაში გადასვლით, 87-88

ფაილის ბმული

Archiv