სუს: სასამართლოს მიერ დივიდენდის განაწილების დავალდებულების შესაძლებლობა შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებაში, 58-59

ფაილის ბმული

Archiv