2020

შედარებითი სამართლის ქართულ გერმანული ჟურნალი 1/2020

შედარებითი სამართლის ქართულ-გერმანული ჟურნალი 2/2020

შედარებითი სამართლის ქართულ-გერმანული ჟურნალი 3/2020

შედარებითი სამართლის ქართულ-გერმანული ჟურნალი 4/2020

შედარებითი სამართლის ქართულ-გერმანული ჟურნალი 5/2020

შედარებითი სამართლის ქართულ-გერმანული ჟურნალი 6/2020

შედარებითი სამართლის ქართულ-გერმანული ჟურნალი 7/2020

შედარებითი სამართლის ქართულ-გერმანული ჟურნალი 8/2020

შედარებითი სამართლის ქართულ-გერმანული ჟურნალი 9/2020

შედარებითი სამართლის ქართულ-გერმანული ჟურნალი 10/2020

შედარებითი სამართლის ქართულ-გერმანული ჟურნალი 11/2020

შედარებითი სამართლის ქართულ-გერმანული ჟურნალი 12/2020

არქივი