სავალდებულო დაზღვევის შესაბამისობა საქართველოს კონსტიტუციით დადგენილ ხელშეკრულების თავისუფლების შეზღუდვის ლეგიტიმურ მიზანთან, 38-47

არქივი