ნომინალიზმის პრინციპი ფულად ვალდებულებებში, 70-87

ფაილის ბმული

არქივი