არასწორი ინფორმაციის გაუფრთხილებლობით მიწოდებისას დამდგარი „სუფთა“ ქონებრივი ზია- ნის ანაზღაურება, 35-55

ფაილის ბმული

არქივი