განსაკუთრებული გადახდა“ (Sonderzahlung), რომელიც შერეულ ხასიათს ატარებს – შრომით ურთიერთობაზე დამოკიდებულება, 28-34

Download

არქივი