სამართალი ნეირომეცნიერებათა სამსჯავროზე: მოხდება თუ არა რევოლუცია იურისპრუდენციაში ადამიანის ნების თავისუფლების (free will) გაქრობით?, 41-77

არქივი