ოჯახის ჩაშლის ცნება და უარი განქორწინებაზე, 88-91

ფაილის ბმული

არქივი