არაპირდაპირ დაზიანებული პირის მოთხოვნა და მისი გამორიცხვა (ნაწილი 2), 45-51

ფაილის ბმული

არქივი