სუს: მოთხოვნის დაკმაყოფილების წესის შეთანხმება, 71-72

ფაილის ბმული

არქივი