სხვის მიწის ნაკვეთზე გადასული მშენებლობის დემონტაჟი, 67-68

ფაილის ბმული

არქივი