სუს: კომპიუტერულ სისტემაში უნებართვო შეღწევა და კომპიუტერული მონაცემის უნებართვო შეცვლა, 65-66

ფაილის ბმული

არქივი