მშენებლობისას მეზობლის ნაკვეთში გადაცდენა, 56-57

არქივი