აშკარა წარმომადგენლობა გარიგებაში (apparent authority), 63-64

ფაილის ბმული

არქივი