შეტყობინების ვალდებულება დავალების გარეშე სხვისი საქმეების შესრულებისას, 73-74

ფაილის ბმული

არქივი