გამოსახლება ალტერნატიული ფართის გადაცემის სანაცვლოდ, 117-120

არქივი