სამართლის საფუძვლები: პოლონური პერსპექტივა, რედ. ვ. დაიჩაკი, ტ. ნიბორაკი, პ. ვილინსკი. ვარშავა, 2021., 104-105

არქივი