აუქციონის ჩატარებისას ნულოვანი საწყისი ფასის არაკონსტიტუციურობა, 64-67

არქივი