დავალების გარეშე „ასევე“ სხვისი საქმის შესრულება და მეპატრონის ნების საწინააღმდეგოდ შეს- რულება, 49-58

ფაილის ბმული

არქივი