განკარგვაზე თანხმობის ფორმასავალდებულობა, 104-106

ფაილის ბმული

არქივი