სუს: საკუთრების შეძენა გამსხვისებლის უფლებამოსილების ნაკლისას, 55-58

ფაილის ბმული

არქივი