სუს: მოჩვენებითი ნასყიდობა გამოსყიდვის უფლებით, 78-79

ფაილის ბმული

არქივი