შედარებითი სამართლის ქართულ-გერმანული ჟურნალი 1/2019

 
 
სტატია

ტიციანა ქიუზი, 1-11
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების – „ნოდარ დვალი საქართველოს წინააღმდეგ“ – ანალიზი გერმანული სამართლის პერსპექტივიდან

ვოლფრამ ებერჰარდი / ლადო სირდაძე, 12-19
მომაკვდავის გაცოცხლების ამაო მცდელობა

გიორგი რუსიაშვილი, 20-36
გამიჯვნის პრინციპი ქართულ სანივთო სამართალში

გიორგი რუსიაშვილი, 37-46
იპოთეკის რეფორმა – ბინას არ კარგავს მხოლოდ ის, ვისაც ეს ბინა არა აქვს

დავით მაისურაძე, 47-56
ზეპიროვნულ სამართლებრივ სიკეთეთა კვანტიფიკაცია საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში

 
გადაწყვეტილების ანალიზი
 
 
რეცენზია
 
 
კაზუსი
გიორგი რუსიაშვილი, 77-81
აკო, პაკო და ლუზიტანელები
გიორგი რუსიაშვილი, 82-88
ტრაილერის მძღოლი ვასო

არქივი