მიწის ნაკვეთზე განთავსებული ჯიხურის გადატანის მოთხოვნა, 115-117

არქივი