არაპირდაპირ დაზიანებული პირის მოთხოვნის გამორიცხვა (ნაწილი 1), 26-36

ფაილის ბმული

არქივი