ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის განსაზღვრული ძირითადი სამართლებრივი საფუძვლების მიმოხილვა კანონის უზენაესობის დაცვისა და სასამართლო სისტემის ადმინისტრირების მიხედვით, 112-127

არქივი