სუს: გარიგების ბათილობა მისი ამორალურობის საფუძვლით, 60-62

ფაილის ბმული

არქივი