გაშვილებაზე თანხმობის გამოხმობა, 83-84

ფაილის ბმული

არქივი