ბინის ფლობის საზღაური, როგორც ნივთის ნაყოფი, 74-75

ფაილის ბმული

არქივი