სტანდარტული პირობები „მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ“ კანონპროექტში, 1-3

არქივი