სუს: კანონის ანალოგია ვალის გადაკისრებისას, 81-84

ფაილის ბმული

არქივი