სამედიცინო სამართლის სიახლეები გერმანიაში – ნაწილი III: მნიშვნელოვანი ტენდენციები გერმანულ სასამართლო პრაქტიკაში 2023 წლის პირველ ნახევარში, 1-30

არქივი