ეროვნულ საბანკო სისტემაში საერთაშორისო ფინანსური სანქციების გამოყენების მექანიზმები, 22-42

არქივი