ბაგრატ კურაპალატის სამართალი თუ სამართალი აღმაშენებელთა მეფეთ-მეფეთა, 11-19

Download

არქივი