სუს: პირობაზე დამოკიდებული გადაწყვეტილება დივიდენდის გაცემის შესახებ, 93-95

ფაილის ბმული

არქივი