ორ პირს შორის „Facebook Messenger-ში“ უცენზურო შინაარსის მქონე პირადი მიმოწერის სამართლებრივი შედეგი, 65-66

არქივი