სუს: უარი დაუსწრებელი გადაწყვეტილების გაუქმებაზე, 101-102

ფაილის ბმული

არქივი