პირის გათავისუფლების დასაბუთების ვალდებულება, 97-99

ფაილის ბმული

არქივი