თანაამსრულებლობა და თანამონაწილეობა ყაჩაღობის მაგალითზე, 42-54

არქივი