გერმანიის ფედერალური საკონსტიტუციო სასამართლოს 2021 წლის 19 დეკემბრის გადაწყვეტულება 1 BvR 1073/20: ღირსებისა და პიროვნული უფლებების შელახვა სოციალურ ქსელში, 89-102

არქივი