უძრავი ნივთის საჯარო რეესტრში რეგისტრაცია, როგორც გარიგების ფორმა, 81-82

ფაილის ბმული

არქივი