უარი დივიდენდის მოთხოვნაზე კომპანიის წილის გასხვისებას, 98-100

არქივი