ბურდული, სამეწარმეო საზოგადოებაში წილის კეთილსინდისიერად მოპოვება, 11-36

არქივი